Tin tức | Đức Trí Music 
0909.916.696 - 096.1800.180
logo-music-new1.png

KINH NGHIỆM

MUA ĐÀN PIANO

Đàn piano gồm 2 loại chính là đàn piano cơ và đàn piano điện. Bên cạnh những điểm khác biệt nhất định thì phần lớn cả 2 loại đàn vẫn tồn tại rất nhiều điểm chung. Những chia sẻ của ductri sẽ hỗ trợ bạn cách chọn mua đàn piano chi tiết nhất, dù là đàn piano cơ hay piano điện.