Năm sản xuất đàn Piano điện | Đức Trí Music 
0909.916.696 - 096.1800.180
logo-music-new1.png

Năm sản xuất đàn piano điện Yamaha

Ngày 01/12/2021

Chiếc đàn Piano Clavinova đầu tiên ra đời vào năm 1983, Clavinova đã trở thành biểu tượng cho chất lượng âm thanh, khả năng chơi, độ nhạy và triết lý thiết kế cao cấp của đàn piano điện Yamaha. Cùng Đức Trí Music tìm hiểu niên đại của các dòng đàn điện thuộc hãng Yamaha nhé

Biên niên sử dòng đàn piano điện Yamaha

''Clavinova" được kết hợp từ chữ ''clavier'' có nghĩa là nhạc cụ bàn phím trong tiếng La-tinh, cùng với chữ ''nova''- nghĩa là sự đổi mới. Kể từ khi chiếc đàn Piano Clavinova đầu tiên ra đời vào năm 1983, Clavinova đã trở thành biểu tượng cho chất lượng âm thanh, khả năng chơi, độ nhạy và triết lý thiết kế cao cấp của đàn piano điện Yamaha.

Các dấu mốc lịch sử

Công nghệ trên đàn piano điện Yamaha

Biên niên sử dòng đàn piano điện cao cấp Yamaha

NămDòng sản phẩm
1983YP-10; YP-20; YP-30; YP-40
1984CY-100; CY-300
1985CVP-3; CVP-5; CVP-7; CLP-20; CLP-30
1986CLP-40; CLP-45; CLP-50; CLP-55; CLP-200; CLP-300
1987CVP-100; CLP-100; CLP-500; CVP-10; CVP-8; CVP-6
1988CLP-650; CLP-550; CLP-350; CLP-250; CLP-20
1989CLP-670; CLP-650; CLP-570; CLP-70; CLP-50; CLP-30
1990CLP-760; CLP-560; CLP-360; CLP-260
1991CVP-75; CVP-65; CVP-55; CVP-45; CVP-35
1992CLP-121; CLP-122; CLP-123; CLP-124; PF-P100
1993CLP-705; CLP-134; CLP-133; CVP-87; CVP-85; CVP-83; CVP-25
1994CLP-158; CLP-156; CLP-154; CLP-153; CLP-157; CLP-155; CVP-89; P-500; P-300
1995CVP-79; CVP-69; CVP-59; CVP-49
1996CLP-911; CLP-811; CLP-711; CLP-611; CLP-511; CLP-411
1997CLP-555; CVP-98; CLP-96; CLP-94; CLP-92
1998CLP-880; CLP-870; CLP-860; CLP-840; CLP-820; CVP-600
1999CVP-109; CVP-107; CVP-103; CVP-700
2000CLP-970; CLP-950; CL-930; CLP-920; CLP-955
2001CLP-990 (CWP-1); CVP-209; CVP-207; CVP-205; CVP-203; CVP-201; CLP-910
2002CLP-170; CLP-150; CLP-130; CLP-120; CLP-110; CVP-900
2003CLP-210; CVP-208; CVP-206; CVP-204; CVP-202; CLP-175; CLP-115
2004CVP-309GP; CVP-309; CVP-307; CVP-305; CVP-303; CVP-301; CLP-F01
2005CLP-280; CLP-270; CLP-240; CLP-230; CLP-220
2006CLP-295GP; CLP-265GP
2007CVP-409; CVP-407; CVP-405; CVP-403; CVP-401; CGP-1000
2008CLP-308; CLP-370; CLP-340; CLP-330; CLP-320; CLP-S308; CLP-S306; CVP-409GP
2009CVP-509; CVP-505; CVP-503; CVP-501
2010
2011CLP-480; CLP-470; CLP-440; CLP-430; CLP-465GP; CLP-S048; CLP-S406
2012CVP-609GP; CVP-609; CVP-605; CVP-601
2013
2014CLP-585; CLP-575; CLP-545; CLP-535; CLP-525; CLP-565GP
2015CVP-709GP; CVP-709; CVP-705; CVP-701
2016
2017CLP-685; CLP-675; CLP-645; CLP-635; CLP-625; CLP-665GP; CSP-170; CSP-150
2018CVP-695GP
2019CVP-809GP; CVP-809; CVP-805
2020CLP-795GP; CLP-765GP; CLP-785; CLP-775; CLP-745; CLP-735
2021