Steinway & Sons Rococo Style 1 Victorian Concert

1,964,000,000

Steinway & Sons Rococo Style 1 Victorian Concert là cây đàn piano được nhà Steinway sản xuất vào năm 1869 với loại gỗ hồng mộc Brazil quý hiếm. Hiện tại cây đàn đang có tại Đức Trí Music

0909.916.696

1
btn-dangkyhocthu