hedaer- banner
Sản phẩm đã xem

Bàn Giao Đàn Piano Yamaha DC6X – Đàn Tự Động Chơi Cao Cấp Lần Đầu Tiên Có Mặt Tại Việt Nam.

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, được bàn giao đến khách hàng của Đức Trí Music.

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia của Đức Trí Music lắp đặt và cài đặt đàn tự động chơi cho khách hàng.

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chiếc đàn được hoàn thiện một cách tỉ mỉ và sắc nét.

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

 

Hình ảnh bàn giao đàn DC6X Tại Nhà Khách

Đàn tự động chơi C6X Disklavier Enpro lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam